Page 1 of 1

Testa värme ventil

Posted: 2022-11-10 12:21:04
by Olzzonsgarage
Hur kan man testa att värmeventilen är okej 944-86

Re: Testa värme ventil

Posted: 2022-11-10 16:33:19
by taxiande
Om du tar loss vaccumslangen och trycker in armen, täpper för hålet med fingret och armen stannar nedtryckt så fungerar den!

Re: Testa värme ventil

Posted: 2022-11-10 16:45:05
by Olzzonsgarage
Okej tack då ska jag göra det