Page 1 of 1

CAD-modell av rumpan på en 944???

Posted: 2020-09-28 07:17:37
by chrix
Hej.
Vill skära ut ving-fästen till min bil och undrar om någon har underlag på hur baken ser ut???